Vill du också vara med på en spännande resa?

Gulf har blivit ett legendariskt varumärke mycket tack vare ett konstant nytänkande, hög kvalitet och hög servicegrad. Detta historiska arv förs nu vidare i den nya och moderna Gulfkedjan i Sverige. Målet är att skapa den mest attraktiva trafikbutikskedjan i landet både för bilister och handlare.

Vill du vara med och föra ett hundraårigt arv i service och ledarskap vidare – att fortsätta etablera Gulf som den ledande bensinstations- och handlarkedjan i Sverige och leva upp till vår nya devis, “Gulf – där service fyller tankarna” ?

Välkommen att kontakta Åke Navin, etableringsansvarig på Emab.

Telefon: 070 - 694 00 86
Läs mer om Emab